Veelgestelde vragen

Hoe oud moet een valkparkiet zijn voordat het bij de oudervogels weg mag?
Het juiste antwoord is tussen 7 en 8 weken, het belangrijkste is dat het diertje zelf eet en drinkt.


Hoe lang is de wachttijd voor een jonge valkparkiet?
De wachttijd is afhankelijk van de vraag naar valkjes, het aanbod, de gewenste mutatie en het seizoen. Reserveringen voor een jong valkje worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Door de groeiende capaciteiten van Lutino wordt de wachttijd steeds korter.

Voor het actuele aanbod of een reservering kunt u dan ook het beste contact met mij opnemen via de e-mail, of raadpleeg de rubriek te koop aangeboden.


Hoe zie ik of mijn valk een man of een pop is?
Voor een leek is dit moeilijk te zien. Alleen wildkleur valken zijn na de eerste rui makkelijk van elkaar te onderscheiden:


- Mannen hebben felgekleurde wangvlekken en een geel masker, poppen missen het gele masker
  en de wangvlekken zijn fletser.

- Bij lutino valken (en andere mutaties) kan je aan de hand van het gedrag het geslacht bepalen.
  Mannen vertonen vanaf ongeveer 6 maanden ‘machogedrag’ fluiten veel, paraderen met de

  vleugels iets van het lichaam over de stok, poppen doen dit allemaal niet. Die fluiten weinig; maken   meer een soort brabbelende geluidjes.

- Een andere methode is de ‘kuifjesmethode’
  man: kleine driehoekige kuifinplant
  pop: de kuifinplant loopt van ooghoek naar ooghoek; deze is dus veel breder dan bij mannen.

- Voor de ervaren kweker/liefhebber is het verschil te voelen aan het bekken, maar deze methode is   uiteraard pas betrouwbaar bij voldoende ervaring en daarom voor leken niet aan te bevelen. (Een
  valk goed vasthouden is ook niet zo makkelijk als het lijkt, wat van belang is om de methode te
  kunnen toepassen)

- Een vrij dure maar niet geheel zonder risico is de methode geslachtsbepaling d.m.v. endoscopie, dit kan uitgevoerd   worden door een vogelarts of een dierenarts die bekwaam is om vogels te behandelen.
Deze methode geeft 100% zekerheid en wordt op grote schaal bij papegaaien toegepast.
 
Afhankelijk van de dierenarts variëren de kosten gemiddeld tussen de 35 en 50 euro.

Ook door middel van DNA is het nu mogelijk de vogel op het geslacht te onderzoeken.
Navraag bij een dierenarts kan hulp bieden.

Verkoop je ook valkjes van 3 weken oud die ik zelf met de hand groot kan brengen?
Het antwoordt is nee, ik verkoop de valkjes niet eerder dan wanneer zij zelfstandig kunnen eten (op een leeftijd van tussen de 7 en 8 weken)


Ik ben geen voorstander van handopfok, en ik heb hier dan ook de volgende argumenten tegen:


- De oudervogels reageren veelal zeer verward als een of zelfs al hun jongen uit het blok verdwenen zijn,
  ze blijven vaak dagenlang zoeken en roepen naar hun kroost. Dit levert de dieren veel stress op en   verstoort het broedgedrag.

- Een dier wat grootgebracht wordt met de combinatiemethode (Lutino past deze toe) wat wil zeggen dat de jonge valkjes elke dag in de hand genomen worden en verder bij de ouders is het blok verblijven worden net zo tam. Waarom zou je dan aan handopfok beginnen?

- Veel jonge vogels komen te overlijden aan infecties bij ondeskundige handvoeding.

- Als het dier het voedsel weigert kan het niet meer bij de ouders in het blok geplaatst worden. Zij   vervreemden ervan en als het diertje langer dan 24 uur bij hen verwijderd is en zullen het niet meer   accepteren.


Mocht u toch voor handopfok kiezen, bedenk dan wel het volgende:


- De vogel mag absoluut niet jonger zijn dan 4 weken, hij/zij krijgt in het nest van de ouders belangrijke   antistoffen mee welke niet in opfokvoer zitten! Zonder dit zal het vogeltje in de meeste gevallen sterven.

- Jonge vogels zijn gevoelig voor bacteriën, schimmels en virussen. Een vaak gehoord verhaal is dat   deze diertjes komen te overlijden aan (darm) infecties. Veel mensen voelen zich schuldig als zo’n   incident zich voordoet, dit is nou eenmaal een risico als je met handopfok start. Je neemt dit of voor lief   of als je weet dat je het emotioneel niet verdragen kan; dan begin je er niet aan.

- De zorg voor een jonge vogel is qua intensiteit vergelijkbaar met die van een pasgeboren baby.

- Niet iedere vogel accepteert voeding uit een spuitje of van een lepeltje. Soms is dwangvoederen dus   noodzakelijk dwangvoederen lukt ook niet altijd, het kan dus voorkomen dat het vogeltje komt te   overlijden als het niet wil eten.

- Een constante temperatuur is erg belangrijk voor een jong vogeltje, u kunt hierbij denken aan een    warmtemat of een soort ‘vogelcouveuse'.

- Alleen voederen als de krop helemaal leeg is, anders kan er kropverzuring optreden. Als de krop zich   niet ledigt kunt u het diertje een druppeltje lijnolie toedienen, vaak ledigt de krop zich dan in een half uur.   Doe dit niet te vaak want bij overmatig gebruik veroorzaakt het diarree.

- Leken lopen het risico dat zij het diertje overvoeren of juist ondervoeden, twee dingen die een fatale afloop hebben voor een jonge vogel!


Dit heeft u nodig als u een vogeltje met de hand opfokt:

- Een warmtemat of -lamp en bijv. een houten kistje o.i.d wat de warmte goed vasthoudt.

- Een handdoek die u in het kistje tot een soort nestje vormt waarin het diertje kan wegkruipen, vrijwel alle   jonge vogels stellen dit erg op prijs.

- Veel tijd en geduld. En het liefst ook enige ervaring met handopfok, het is echt niet zo gemakkelijk als het lijkt!

- Eigen recept handopfok of handopfok mix van Kaytee, of Nutribird. Dit is verkrijgbaar bij de betere dierenspeciaalzaak.

- Spuitjes zonder naald (te verkrijgen bij de apotheek) of een lepeltje met opstaande zijkanten voor grote   parkietachtigen en papegaaiachtigen. (deze kunt u tussen de bankschroef modelleren)

- Veel keukenpapier, dit is gemakkelijk te verversen. Hygiëne is voor alle jonge dieren van levensbelang!


Succes!