Aanschaf

Vóór dat u een valkparkiet aanschaft bedenkt u dan de volgende dingen:

  - Wilt wel een huisdier? Geen enkel dier mag een impulsaankoop zijn!
  - Kunt u, en wilt u de vogel 15 tot 20 jaar verzorgen?
  - Heeft u een vertrouwd adres waar het dier kan logeren als u met vakantie gaat?
  - Bent u bereid om dierenartskosten te betalen als het dier ziek wordt?
  - Kunt u het dier een goede leefruimte bieden?
  - Vindt u het erg als er wat veertjes, stof en/of voederresten uit de kooi komen?
  - Stemmen uw huisgenoten ermee in dat u een valkparkiet aanschaft?
  - Heeft u iedere dag tijd om het dier te verzorgen en/of even uit de kooi te halen/los te laten vliegen?
  - Bent u overdag thuis? Zo niet, denk er dan eens aan om twee valkparkieten te nemen.
Heeft u onverhoopt geen tijd meer voor uw valkparkiet, (dit geldt natuurlijk voor alle huisdieren) of laten de omstandigheden het niet langer toe dat u het dier verzorgt, dan kunt u de volgende dingen doen:

  - De meest harteloze mensen dumpen hun huisdier in de natuur, doe dit alsjeblieft nooit! Uitheemse dieren
  zijn niet staat om in ons klimaat te overleven, geschikt voedsel ontbreekt en al snel zal het dier ten prooi vallen aan een kat of roofvogel.
  En mocht u betrapt worden dan hangt u een forse boete of andere strafmaatregelen boven het hoofd omdat faunavervalsing een strafbaar feit is!

  - Heeft u het beste voor met uw dier dan brengt u het naar een asiel/opvang. Zij zoeken dan een nieuw baasje voor hem/haar. Bedenk echter wel dat dergelijke instanties geen dumpstations zijn!

  Veelal is dit kosteloos maar opvangen stellen het op prijs als het verblijf en accessoires wordt meegebracht. Omdat opvangen veelal ook geen subsidie krijgen van de overheid zijn donaties altijd welkom.
  Ook wordt het gewaardeerd als u eerlijk bent als men aan u vraagt waarom u er afstand van doet, al is de reden “de vacht van mijn kat staat niet mooi bij het meubilair” wees gewoon eerlijk!


Omdat opvangen vaak al tot de nok toe vol zitten, zijn er ook nog andere alternatieven:
  - Doe rondvraag bij familie/vrienden of kennissen, misschien willen zij voor uw dier zorgen!

  - Als de omstandigheden van tijdelijke aard zijn kunt u ook aan bekenden vragen of zij het dier voor een afgesproken periode willen verzorgen.

  - Bent u ernstig ziek of allergisch voor het dier en moet er een permanente oplossing gezocht worden? Dan kunt u, als u er niet in geslaagd bent het dier aan vrienden/familie/kennissen over te dragen bijv. een advertentie plaatsen op internet, in de krant of ophangen in de supermarkt. Let wel op aan wie u uw huisdier meegeeft! Hoedt u voor handelaren en vivisectie. Met voor- en nacontrole bent u er zeker van dat het dier een goed tehuis heeft gevonden. Vraag om legitimatie als het een kostbaar dier betreft.

  - De kinderboerderij bij u in de buurt. Wellicht hebben zij nog een plaatsje voor uw dier en zo kunt u hem/haar ook nog eens opzoeken.
Hoe moeilijk het ook is om afstand van een dier te doen, u moet zich realiseren dat het soms voor u én voor het dier beter is.

Het allerbeste kan dit alles natuurlijk voorkomen worden. Denk daarom heel goed na voordat u een huisdier aanschaft, bent u er niet zeker van? Doe het dan ook niet!